düşünce özgürlüğü

kimsenin tam olarak anlamadığı, demokrasinin temel ilkelerinden biridir. herkes istediğini düşünme ve bunu ifade etme hakkına sahiptir anlamına gelir. bu hak tüm özgürlükler gibi başkalarının alanına girildiğinde sona erer. yani kimsenin başkalarının düşüncelerine müdahale etme ve engelleme düşünce sistemini düşünme ve ifade etme hakkı yoktur.
kapsamı en çok mevcut hükümet zamanında genişletilen özgürlük türü. ne de olsa başbakanımız bu konudan çok çekmiştir duyarlı olması da doğaldır.
insan hakları bildirgesiyle uluslar arası ve devletler üstü bir hukuk doktrini olarak resmiyet kazanmış fakat sanayi devriminden ve kapitlalizmin tıpkı bir insan öğütücüsü gğibi çalışıyor olmasından kaynaklanan kültür endüstrisi kitle kültürü ayrıca bütün materyallerin ideolojik aygıta dönüştürülüp bir propaganda aracına dönüştürülmesi neticesinde ortaya çıkan ya bendensin ya hiçsin anlayışının neticesinde sadece formaliteye dönüşmüş olan bir ideal yaşam gereksinimidir..

özlüyorum...fakat hiç kavuşamadım...
düşünme yetisi, önyargılarının önünde yer alan insanların kullanabileceği özgürlük.
ülkemizde bir kaç platform haricinde hakikatten olmadığını düşündüğüm şeydir.
insanlık tarihi boyunca sağlanamayan yegane özgürlük. çok göreceli olması ve kolay kesilebilmesi sebebiyle
her popülasyonda egemen olan tarafın istemediği özgürlüktür.
yakında düşünen kimse kalmayacağı için, gereksinimde hissedilmeyecek özgürlük
türk dil kurumu tarafından yakın bir gelecekte tedavülden kaldırılacak olan kavram.
hıncal uluçun su testisi su yolunda kırılır manasına gelen yazısını savunurken kullandığı özgürlük. dediklerini mahkeme düşünce özgürlüğü çerçevesinde ele almalıymış
bütün kesimlerin yanlış anladığı özgürlük.

ifade özgürlüğü ile karıştırılır.