düşünmekten hoşlanmamak

mala bağlamak. uzun vadeli olması durumunda bünye de ciddi bir ferahlama, arazi açmaya sebep olabilir.
en kolayı ve bir o kadar da acısız olanıdır. kolaydır zira birileri düşünür senin için, acıdan uzaktır çünkü gerçeği bilmezsin hiç bir zaman.
belli başlı hususlar için geçerli olabilecek olan eylem.
misal yarın beşiktaşımın düşmes muhtemel ya da antimuhtemel kötü durum, birinci dereceden akraba kayıpları vari.. terso konular, bu eylemi bünyeye düşünüldüğü an, bir daha düşünmeyeyim hesabı nakşedilir bilinçsizce...