earth song

bir michael jackson parçasıdır. gönüllere taht kurmuştur vakti zamanında.