edeb ya hu

allahın ismini zikrederek edep* isteme yakarışında bulunmak.