ekip çalışması

bütün suçları ekibin geri kalanına yüklemeyi sağlayan çalışma biçimi.
birden fazla kişinin bir araya gelip çalışması.
eskinin küme çalışması.