ekseriyetle

genelde, çoğunlukla gibi anlamları belirten kelime.