eksik gelmek

gerekli olandan daha az olmak, yetmemek.