eksikliğini duymak

bir şeyin eksik, yarım, noksan olduğunun bilincine ermek.