ektiğini biçen insan

yapılan iyi veya kötü hiçbirşeyin karşılıksız kalmayacağını bilen ve bu doğrultuda davranışlarına yön veren insan.
karma felsefesine inanan insan