emel akdeniz

kendisi panter emel olarak bilinir, felsefeci hayvan haklarının pençeli savunucusu olan bayan.