engelsiz dünyamız projesi

engelli vatandaşlarımızın sağlıklı bireylerle eşit haklarda yaşama hakkına olanak sağlanması için başlattığı projedir.

http://www.engelsizdunyamiz.com/fotograflarla-engelli-ve-engelsiz-kentler/#more-1351