erlik han

türk ve altay mitolojisinde kötülük yapan tanrı ruhudur. erlik han gök tanrı'nın oğulu ve eski türklerin inancı tengricilikte yeraltı aleminin efendisidir.