eşraf

bir yerin ileri gelenleri, zenginleri.
bulunulan mühitin sözü geçen sayılan kişileri.