etil

alkol türevlerinden biri olan etil alkolün alki kısmı.