fabl

sonunda ders verme amacı güden, güldüren, düşündüren ve genellikle manzum öykülerdir. genellikle hayvanların ve bitkilerin konuşmasıdır. fablların kahramanları genellikle hayvanlardır. ama bu hayvanlar insanlar gibi düşünür, konuşur ve tıpkı insanlar gibi davranır.hayvanlar ,insanlarda hangi özellik varsa onlara sahiptiler.
insan dışındaki varlıkların, genellikle hayvanların kişileştirilmesi veya konuşturulması esasına dayanan ve şiir biçiminde yazılan masaldır.