factoring

factoringin temel işlevleri ticari alacaklardan doğan alacakların tahsili ve garantisidir. bu adamın bana borcu var tüm haklarımı sana devrediyorum sen aldır. kredide verir.
bir nevi yasal mafyadır..alacakları, senetleri sizin yerinize takip eder ve bunun karşılığında alacağınızın bir kısmını ücret olarak alır.