fi tarihi

zamanı belli olmayan demektir.

* günlük hayatta çok eski tarihleri belirtmek için kullanılır.