gakgoş

elazığ iline özgü hitap şekli, kardeş manasındadır.