galat ı meşhur

yanlış yazılıp kullanılarak yaygınlaşan, doğru olduğu sanılan dil yanlışları.
"envai çeşit" ve "nüans farkı" kelimeleri akla gelen ilk misallerdir. enva kelimesi zaten çeşitle aynı manada; keza nüansın manası içinde "fark" kelimesi mevcuttur. " evraklar " denir ama evrak varak kelimesinin çoğuludur. bir kelime iki defa çoğul yapılamaz. "evlatlar" örneğinde olduğu gibi. *