gattırık

kayserililerin kambur yerine kullandıkları kelime...