geçmek

bir yerden başka bir yere gitmek, ya da bir yerden girip başka yerden çıkmak, yol, araç veya akarsu bir yerin yakınından veya içinden gitmek, olmak, vuku bulmak, cereyan etmek, herhangi bir durum, soya çekim yoluyla birinde görünmek.