geçmiş

iz bırakandır.
bir an öncesinin sonranıza dahil oluşudur. zaman ile iş birliği içince insanın üzerinden geçip gidendir.