gerdan

vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü...