gereksiz insanlara gereksizce güvenmek

ikili ilişkilerin genelde yaşadığı dram. bi taraf sömürür, bi taraf varını yoğunu ortaya koyar..