giffen paradoksu

arz-talep kanununda ifadesini bulan genel kuralın aksine, ba­zı malların fiyatları yükselirken taleplerinin de yükselmesi şek­linde ortaya çıkan paradoksal durum. bu tür paradoksal du­rumlar daha çok sınırlı bir gelir düzeyine sahip kesimlerde zo­runlu gıda maddelerinin fiyatlarının artması durumunda, diğer tüketim maddelerine ayrılabilecek gelirin iyice azalması nede­niyle, sözkonusu olmaktadır. bu şekilde, fiyatları artarken tü­ketim talepleri de yükselen mallara giffen malları denir.irlandalı büyük açlık sırasında patatesin fiyatı arttıkça mala olan talebin artması giffen mallarına en güzel örnektir.