gitsek ama varmasak

pozitifsel bakış açısı eşiğinde ; sonuca değil sürece verilen önemi gösteren kaide.
ama hani çektirgit cevabına da hazır olmak şart.