göçmen

kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden kimse, aile veya topluluk...
göçme eylemini hayata geçirmişlerin ortak adı.