gösteri

ilgi, dikkat çekmek için, sanatsal, kültürel, teknik ya da sportif etkinliği bir topluluk önünde sergileme.