götelek

götün elenerek en saf halini aldığı andır. *