gözünü toprak doyursun

düşmana bile söylenmemesi gerekendir...