gün içerisinde sözlükte olabilmek

gününü güzelleştiren mevzu.
yapılacak işlerin birikmesine neden olan durum.
oh be dediğim kendimi evimde hissettiğim özel an
mesainin altından girip üstünden çıkan hadise