gün saymak

gerçekleşmesini istediği şeyi büyük istekle bekleyen insanın gerçekleştirdiği eylem. *
romantikler tarafından ilişkinin bilmem kaçıncı gününün anlam taşıdığını partnerine hatırlatmak amacı taşıyan hareket.
günlerin hakikatten sayarak tükendiğini gösteren hadise