habsburg hanedanı

avrupa'nın çeşitli ülkelerini yüzyıllar boyunca yönetmiş bir hanedandır. habsburg hanedanlığının yönetmiş oldukları bazı ülkeler şunlardır:
kutsal roma cermen imparatoru (1273-1806)
avusturya imparatoru (1806-1867)
avusturya-macaristan imparatoru (1867-1918)
hırvatistan kralı (1437-1918)
macaristan kralı (1437-1918)
ispanya kralı (1516-1700)
portekiz kralı (1580-1640)
bohemya (çek) kralı (1526-1918)
erdel (transilvanya) kralı (1690-1867)
ayrca kısa süreli olarak aşağıdaki ülkeleri de yönetmişlerdir:
meksika imparatoru (1864-1867)
toskana grandükü (1790-1859)
parma dükü (1814-1847)
modena dükü (1814-1859)

ukte: cengizselcuk