haciz

borcunu ödemeyen kişilerin veya kefil olan mağdurların icra takibine düşmesi ve kendilerine tebligat yapıldıktan sonra sallamamaları veya unutmaları sonucu,o sarı taksinin icra memuru vs ile evin önünde görünmesi ve sonrası birçok (pazarlıkları,yakarmaları,tahsilatları,şüpheleri,hammalıkları.. ) vs.. peşinden sürükleyen (bkz: )menem olaydır..
bide ihtiyati haciz vardır ki borçlu tebligatı almadan ihtiyati haciz kararı doğrultusunda kapısında icra memuru ve avukatı bulur neye uğradığını şaşırır.ayrıca borçluya hacze gidilmeden önce eğer varsa gayrimenkullerine araçlarına çoktan ihtiyati haciz şerhi eklenmiştir bile zira kendimden biliyorum sanırım hergün insanların küfürlerine maruz kalıyorum ama yapacak bişey yok
devletin, bireye ait bir alacağı veya bir kamu alacağını tahsil etmek amacıyla, borçlunun maddi değeri olan bazı mallarına el koyması ve bazı durumlarda borçlunun bu mallarda tasarruf yetkisini kısıtlaması işlemi.
borçlu kişinin ödeme yapamaması nedeni ile mallarına el konulması.
şimdilerde başına e eklenen doğrudan banka hesaplarını bloke ederek amacına ulaşan tahsilat yöntemi.
üstün bir adalet sistemine sahip türkiye cumhuriyetinde köpeğe dahi konabilen cezai yaptırım
http://www.radikal.com.tr/cevre/1000_liralik_borcu_icin_kopegi_haczedildi-1174565