hak

verilmeyen, alınan hede. bir de yememek lazım feci hazımsılık yapar sözlük. öte dünyaya kadar.