halk iradesi

öyle yada böyle sandıktan çıkan tavırdır. bu ülkede yaşayanların ortak kararıdır