hamas

filistinin bağımsızlık mücadelesinde en büyük paya sahip direniş örgütü.