hastanede bebek küvezlerinin olduğu odadan koro halinde gelen beşiktaş sesleri

son transferlerin etkisinden olsa gerek yeni neslin büyük kısmının beşiktaşlı olduğu anlamına gelen ve kartal yuvalarında bebek tulumlarına ağırlık verilmesini sağlayacak olay. ama bir an düşündüm de ürkütücü lan!
doktorlar ile küvez sakinlerinin karşılıklı siyah beyaz çekerek arşa erecekleri durum