hayatı ağır çekim yaşamak

mutlu anların çok olduğu zamanlarda, bünyenin istediği durum
maç günü çalışmakla eşit oranda gider bu durum. zamanın hızlı geçmesini istediğiniz anlarda zaman geçmez. istemediğiniz anda da hızlı geçer. hayat zıt biz napalım.
hağ

yağ

tığğırğ

çeğk

iğm

yağş

ağr

keğn

buğ

kağ

dağr

yağ

vağş

koğ

nuğ

şuğ

yoğr

giğ

biğ

geğl

ebiğ

liğr

sağ

nağ

hağl

buğ

kiğ

hayatkendibildiğihızdaakıpgitmektedirellerinden.
ağır kanlılıktan ileri gelebilecek olan yaşam şekli.