hayıflanmak

acınmak, üzülmek, yerinmek, esef etmek.
hep yapılan ancak hiç dile getirilmeyen durum.