heba olmak

yok olmak, ziyan olmak, b.k yoluna gitmek anlamında kullanılır.