her hayal sonunda hayal kırıklığına götürüyor insanı

kurulan hayallerin , büyük çaplılarının ; gerçekleşmemesinden, küçük çaplıların ise gerçekleşse bile ; düşünülen biçimde olmamasından doğan durum.