her mac oncesi kabus görmek

uyku aşığı bünyeyi uyumama kararı almaya iten durum.