her şeye rağmen dünyada yaşanacak güzel şeyler var