her zaman keyfin bilmesi sorunsalı

özünde keyfin bilir olmasından kaynaklanan hoş sorunsal.her sorunumuz böyle olsun yani.