hoşafın yağı kesilmek

olur olmaz herşeye isyan edenler için kullanılan eski bir deyim. derler ki; yeniçerilere yemek dağıtılırken tek kepçe kullanılırmış. önce çorba, sonra yemek ve pilav servisinden sonra en son aynı kaşıkla hoşaf verilirmiş. doğal olarak önceki bütün yemeklerin yağı hoşafa birikirmiş. bir gün kepçeler ayrılmış ve hoşaf da yağsız servis edilmiş. yeniçeriler isyan etmi?ler " hoşafın yağı kesildi" diye...