http

http (ingilizce hypertext transfer protocol, türkçe hipermetin aktarma iletişim kuralı) bir kaynaktan dağıtılan ve ortak kullanıma açık olan hiperortam bilgi sistemleri için uygulama seviyesinde bir iletişim kuralıdır.