istemek

gerçekten istediğinde evrim geçirerek başarmak sözcüğüne dönüşecek olan durumdur...