itiraz etmek

bir düşünce veya kararın karşıtını ileri sürmek, karşı çıkmak...
sonuç alınabimesi için doğru yere/kişiye yapılması gereken eylem, davranış. yanlış yere yapılanının bir örneği için:
http://www.kartalbakisi.com/haberdetay/6007/ıtiraz-skandali