james mcteigue

matrix üçlemesinde yardımcı yönetmenlik, v for vendetta filminin ise yönetmeni olan kişidir. yıldız savaşları: bölüm ıı. 'de de yardımcı yönetmenlik yapmıştır.

ukte: cengizselcuk